Cenová ponuka

Čo zákazník, to stromček

Spoločnosť INSTALEM, s. r. o. sa už od svojho vzniku zameriava na používanie technológií,
ktoré prinášajú úsporu energií a majú čo najmenšiu ekologickú záťaž.

 

Nie je nám jedno, akú planétu zanecháme svojim deťom.

 

 

 

 

Recyklácia odpadu je u nás samozrejmosťou

 

I keď naše výrobky a služby majú pomáhať chrániť príprodu, sme si vedomí, že sa nevyhneme produkovaniu odpadu - obalové materiály a zvyšky pri montážach sú nevyhnutné.
Vyvíjame však maximálnu snahu o ich triedenie, odvoz a likvidáciu už priamo na pracovisku. Triedime všetky materiály a zvyšky pri montážach - elektromateriál, montážny materiál, obalový a prepravný materiál. A plastová flaša od minerálky je samozrejmosťou :-)

 

Snažíme sa do najvyššej možnej miery eliminovať tvorbu stavebného, nerecyklovateľného odpadu, ktorý by bol vo forme komunálneho odpadu záťažou pre planétu.

 

 

 

 

 

 

 

Výzva, ktorej sme nedokázali odolať:
Čo zákazník, to stromček

 

Malé dievčatko z Fínska vyzvalo všetky firmy, ktoré v jej krajine vyrábajú priemyselné produkty, aby zasadili za každý predaný produkt stromček. Aby vrátili prírode v tejto forme energiu, ktorú jej zobrali pri jeho výrobe.
Určite nie je možné zasadiť stromček za každú maličkosť na regále obchodu. 
Ale pri firme, ktorej produkty sú za vyššie sumy peňazí, ako je tá naša, nám to zmysel dáva.

Preto sme sa rozhodli za každú zakázku zasadiť stromček a vytvárať tak zelené oázy a odpočinkové zóny.

 

 

 

 
Každá firma ktorá vyrába, alebo aplikuje priemyselné produkty, by mala prevziať morálnu
i faktickú zodpovednosť za ekologickú recykláciu všetkých nerozložiteľných a prírode nepriateľských materiálov,
ktoré produkuje pri ich výrobe, alebo aplikácii.

Ale je potrebné prevziať na seba i spoločenskú zodpovednosť
a časť zisku venovať na ekologické aktivity a ekologickú výchovu.
Naša firma sa touto cestou vybrala v pevnej viere, že bude mať nasledovníkov.