Cenová ponuka

Tepelné čerpadlá vzduch - vzduch

Tepelné čerpadlá vzduch - vzduch sú najznámejším typom.
Dodáme vám kvalitné čerpadlá renomovaných značiek, namontujeme a naučíme používať.
Sme skúsení, odborne skvele pripravení a dodáme vám všetko na kľúč.

 

 

Aký je fyzikálny princíp TČ vzduch - vzduch?

Primárnym zdrojom energie pre tento typ tepelného čerpadla je vonkajší vzduch. Získanú energiu využíva pre priamy ohrev vzduchu vo vykurovanom objekte. Aby to mohlo fungovať potrebujeme chladiarenský okruh ktorého hlavnou súčasťou je kompresor. Celé fungovanie tepelného čerpadla môžeme zhrnúť takto:
   Výparník odoberá tepelnú energiu z vonkajšieho vzduchu, tým chladiace médium vo výparníku prechádza z kvapalného do plynného skupenstva, kompresor nasaje plynné chladivo a stlačí ho, nárastom tlaku dochádza k nárastu teploty plynného chladiva, tepelná energia sa následne vo vnútornej jednotke odovzdáva priamo do vnútorného vzduchu, ďalej expanzný ventil vstrekuje chladivo na výparník chladivo je prudko ochladené a stráca tlak, následným dodaním energie z okolitého prostredia na výparník sa celý proces opakuje.

 

 

 

 

 

Výhody tepelného čerpadla vzduch-vzduch

V porovnaní s ostatnými typmi tepelných čerpadiel je to hlavne najnižšia obstarávacia cena.

Tepelné čerpadlo je zvyčajne vybavené aj funkciou chladenia (klimatizácia).

Veľmi rýchla a jednoduchá inštalácia, zhruba do 4 hodín, bez potreby riešenia rozvodov kúrenia.

K dispozícii bývajú aj ďalšie funkcie – odvlhčovanie, čistenie vzduchu a podobne.

Jednoduché a rýchle nastavenie teploty v jednotlivých miestnostiach diaľkovým ovládačom.

 

 

 

 

Nevýhody tepelného čerpadla vzduch-vzduch

Tepelným čerpadlom vzduch - vzduch štandardného výkonu nie je možné ohrievať úžitkovú vodu.

Počet vnútorných jednotiek pripojiteľných k jednej vonkajšej jednotke je limitovaný.

Tepelným čerpadlom vzduch - vzduch nie je vhodné pre objekty s veľkým počtom malých miestností.

Hlučnosť vnútornej jednotky pri prevádzke na plný výkon (podobne ako klimatizácia).

Pri extrémne nízkych teplotách je potrebné mať doplnkový vykurovací zdroj, alebo integrovaný tepelný ohrievač priamo vo vnútornej jednotke.

 

 

 

 

 

Vhodné použitie TČ vzduch-vzduch

Ako vyplýva z výhod a nevýhod, pre použitie tohto typu TČ sa javia ako vhodné malé firemné prevádzky, ako malá predajňa so skladom, unimo bunka, príručný sklad s kanceláriou a pod.
Zo súkromných objektov potom chata, chalupa, letná kuchyňa, samostatná dielňa, garáž, alebo iný malý objekt, v ktorom chceme mať v zime teplo a v lete chládok.

 

Máte otázky? Bolo to veľa informácií?

Nemajte strach, my vám poradíme vybrať najvhodnejšie čerpadlo

 

 

Zavolajte nám!

 

 

 

Ako funguje tepelné čerpadlo?

 

 

 

Zdroje tepla pre tepelné čerpadlo

 

 

 

 

 

 

Najčastejšie zapojenia tepelného čerpadla v rodinnom dome