Cenová ponuka

Tepelné čerpadlo pre novostavbu bytového domu - kúrenie aj chladenie z jedného zdroja

Panoráma Dubnica nad Váhom,

 
alebo ako sme realizovali vykurovanie tepelnými čerpadlami v prvej novostavbe bytového domu v Trenčianskom kraji
 

Tepelné čerpadlá do novostavby bytového domu? 

V dobe, keď sa fosílne palivá ako zdroj energie na vykurovanie a zohrievanie úžitkovej vody stávajú problémovými - či už z hľadiska udržateľnosti, ceny a časom určite i dostupnosti, je určite ekonomicky múdre a ekologicky citlivé hľadať iné zroje energie.
V nasledujúcich rokoch už nebude možné stavať nové bytové domy, ktoré by nespĺňali energetickú normu A0. V praxi to znamená nielen
vysokú úroveň zateplenia, ale aj zdroj vykurovania z obnoviteľného zdroja. Tepelné čerpadlá sú ideálnym riešením.

Komu a prečo sa to oplatí? 

Novostavby bytoviek sú ideálni kandidáti na tepelné čerpadlá. Pri systéme vzduch - voda, najznámejšom type, je efektivita vysoká.
Zo 100% tepelnej energie, ktorú čerpadlo vyrobí, sa len 30% spotrebuje vo forme elektrickej energie. Pri kvalitnom zateplení budovy je účinnosť skutočne prekvapujúca.
Pri tvorbe ekonomicky výhodného modelu pre bytové domy je múdre kombinovať fotovoltaiku a tepelné čerpadlo.
Najnovší systém aktivácie betónového jadra umožňuje zakomponovať jeden systém priamo do betónových dosiek a tento využiť pre vykurovanie aj chladenie. To prináša ekonomické zvýhodnenie i technologické zjednodušenie oproti duálnym systémom.   

 

 

Dubnickú výzvu sme zvládli dobre.

 

Technické riešenie Panorámy sme pripravovali v súčinnosti s projektantom a konzultantmi spoločnosti Stiebel Eltron.

Aj napriek kvalitnej príprave nášho tímu niektoré riešenia neboli jednoduchou úlohou a museli sme ich vymyslieť za pochodu. Získali sme tým však neoceniteľné skúsenosti pri riešení väčších a komplexnejších projektov.


S výsledkom je však napokon spokojný investor i koneční užívatelia - majitelia a nájomníci. Zdroj energie je stabilný, ekologický a úsporný.

 

 

 

 

 

Panoráma - ekonomické a ekologické riešenie.

Bytový dom s polyfunkciou Panoráma v Dubnici nad Váhom
pozostáva z 37 bytov, ambulancie, kancelárskych priestorov a
reštaurácie.
Tepelná záťaž budovy bola určená projektantom na 84 kW.
Distribúcia tepla a chladu je riešená stropným rozvodom
tepla a chladu. Technológia pre vykurovanie, chladenie a
prípravu teplej vody, je riešená kaskádou 6 kompaktných
tepelných čerpadiel
vzduch-voda. Čerpadlá sú umiestnené
na streche bytového domu, systémové zásobníky a regulačné
prvky sú v technickej miestnosti na najvyššom podlaží pod
strechou.

 

 

 

Ekologické riešenie.

Na rast počtu inštalovaných tepelných čerpadiel vplýva aj Európska
zelená dohoda „green deal“, ktorej snaha je sa stať prvým klimaticky
neutrálnym kontinentom do roku 2050, a už v roku 2030 znížiť čisté
emisie skleníkových plynov aspoň o 55 %.

Obrázok poukazuje na šetrenie emisií CO2 v tomto projekte použitými tepelnými čerpadlami v porovnaní s použitím plynovej kotolne alebo kotolne na vykurovací olej, ktoré sú častým riešením v rámci EÚ.

 

 

 

 
"S dotáciami na ekologické energie pre bytové domy je to na Slovensku zložité.
Napriek tomu že takmer 40% obyvateľov Slovenska žije v "bytovkách" pre dotačné schémy sú "neviditeľní".
Iba ŠFRB a niekoľko malých výziev miniserstiev sa dalo použiť na ekologické zdroje energie.
Avšak pri novostavbách máte možnosť sa rozhodnúť sami.
Naučili sme sa, ako byť energeticky nezávislým bytovým domom s nízkymi nákladmi na energie.
 
team, ktorý to zvládol
 

 

 

 

Čo náš projekt prinesie užitočné?

Tento projekt nás naučil, že i zložité úlohy je možné riešiť pod tlakom a v krátkych termínoch, pokiaľ funguje spolupráca s odborným zázemím a pokiaľ sú všetci zúčastnení na vysokej odbornej úrovni.

 

Pre našich zákazníkov tak otvárame nové možnosti, pretože táto skúsenosť, v tomto regióne prvá a svojho času unikátna, je prvým predpokladom úspešného zvládnutia projektov tohto druhu.

 

Sme jedna z prvých firiem na Slovensku, ktorá mala odvahu takúto výzvu prijať a dotiahnuť do úspešného konca. 

 

Ukázalo sa, že sme schopní projekty tohto druhu a rozsahu naprojektovať, dodať, namotnovať a prevádzkovať.

 

 

Ako vyzerá technické riešenie Panorámy? 

Pre projekt bolo zvolené tepelné čerpadlo HPA-O 13 C Premium - je to invertorové tepelné čerpadlo typu vzduch-voda v monoblokovom
vyhotovení. V TČ je použitých 5,5 kg chladiva R410A, typ kompresora je skroll a okruh chladiva je reverzibilný s medzivstrekom.
Odmrazovanie je riešené obrátením okruhu chladiva. TČ dokáže pripraviť vykurovaciu vodu s konštantnou teplotou 65 °C v celom teplotnom rozsahu do -20 °C.
Podľa schémy na obrázku je teplo a chlad distribuované do stropných rozvodov tepla/chladu z akumulačného zásobníka SBP 1000, s objemom 1 000 litrov. Potreba tepla bola projektantom určená na 84 kW, s teplotným spádom 40°C/30°C pri 7,2 m3/h.
Potreba chladu je 70 kW s teplotným spádom 14°C/20°C pri 10 m3/h. Podľa schémy na obrázku je príprava teplej vody riešená cez kombinovaný prietokový zásobník vykurovacej vody SBS 1501 W SOL s výmenníkom s plochou 10 m2, cez ktorý sa prietokovo pripravuje teplá voda. Zásobník je možné kombinovať so solárnym ohrevom vody alebo využiť na ohrev vody elektrickú špirálu napájanú napr. fotovoltaikou.

Systém vykurovania chladenia a prípravy teplej vody bod navrhnutý na bod bivalencie -6,8 °C.
Celková potreba energie na teplo/chlad a teplú vodu predstavuje 233 504 kWh/rok, spotreba systému bola určená len na 93 733 kWh, čo predstavuje približne 42 € mesačne na bytovú jednotku (so započítaním komerčných objektov, reálne to bude ešte nižšia čiastka).  

 

Chcete vedieť viac?

 

rekonštrukcia bytového domu   ako funguje tepelné čerpadlo   ako funguje stropné chladenie

Súbory na stiahnutie