Cenová ponuka

Tepelné čerpadlá vzduch - voda

Tepelné čerpadlá vzduch - voda sú najznámejším a najpoužívanejším typom.
Dodáme vám kvalitné čerpadlá renomovaných značiek, namontujeme a naučíme používať.
Máme za sebou viac ako 500 realizácií.
Sme skúsení, odborne skvele pripravení a dodáme vám všetko na kľúč

 

 

 

Najpoužívanejší typ tepelného čerpadla

Najpoužívanejšie tepelné čerpadlo je vzduch – voda. A zároveň najznámejšie. Prešlo veľkým technologickým vývojom a v súčasnosti sa jeho účinnosť veľmi zvýšila.
Princíp tohto TČ je jednoduchý – odoberá teplo z vonkajšieho ovzdušia a zohrieva ním vodu. Zohriata voda je potom buď úžitková (umývanie, sprcha) alebo ide do trubiek kúrenia (podlahové kúrenie, radiátor). Vo všeobecnosti platí, že z tepelnej energie (v kW), ktorú čerpadlo dodá, je 25% z elektrickej siete (tú teda platíme) a 75% odobratím zo vzduchu. Jedná sa teda o vysoko účinný zdroj.

 

 

Aký je fyzikálny princíp TČ vzduch - voda?

Tepelné čerpadlo vzduch-voda prečerpáva tepelnú energiu z vonkajšieho vzduchu do vykurovacieho systému. Aby to mohlo fungovať potrebujeme chladiarenský okruh ktorého hlavnou súčasťou je kompresor. Celé fungovanie tepelného čerpadla môžeme zhrnúť takto:
Výparník odoberá tepelnú energiu z vonkajšieho vzduchu, zároveň chladiace médium vo výparníku prechádza z kvapalného do plynného skupenstva, kompresor nasaje plynné chladivo a stlačí ho, nárastom tlaku dochádza k nárastu teploty plynného chladiva, tepelná energia sa následne v kondenzátore odovzdáva do vykurovacieho systému, ďalej expanzný ventil vstrekuje chladivo na výparník chladivo je prudko ochladené a stráca tlak, následným dodaním energie zo vzduchu vonkajšieho prostredia na výparník sa celý proces opakuje.

 

 

 

 

Čo treba brať do úvahy pri výbere

 

Služby

Pri výbere vhodného TČ je potrebné poznať celkovú potrebu tepla na vykurovanie domu, zvážiť priestorové možnosti na inštaláciu, zvoliť optimálnu kombináciu funkcií okrem vykurovania a ohrevu vody zvládnu niektoré zariadenia aj vetranie, chladenie či spoluprácu so solárnym zariadením či fotovoltikou.

Jednoducho toho, čo by ste mali brať do úvahy, je viac než dosť. Preto je dobré vybrať si tepelné čerpadlo od firmy, ktorá k nemu ponúka aj užitočné služby – počnúc návrhom riešenia optimálneho pre konkrétne podmienky, cez zostavenie ponuky, ktorá zahŕňa aj súvisiace náklady a harmonogram všetkých prác, až po uvedenie TČ do prevádzky, poskytnutie servisu, či predĺženej záruky.

 

Účinnosť

Zákazník často hľadá zariadenie s najvyššou účinnosťou. Tá je pri rôznych poveternostných  podmienkach odlišná a výrobcovia ju zvyknú udávať rôznymi spôsobmi.

Často sa za najdôležitejší parameter považuje koeficient výkonnosti COP (Coefficient Of Performance) alebo aj výkonové číslo, ktoré udáva pomer medzi tepelným výkonom TČ a elektrickým príkonom. Napríklad, ak je pri príkone 1 kW tepelný výkon TČ 4 kW, má zariadenie COP 4.

Dôležité však je porovnávať COP pri rovnakých podmienkach. To isté TČ môže mať napríklad v režime teplôt A7/W35 (teplota primárneho média 7 °C/teplota výstupnej vykurovacej vody 35 °C) COP 4,1, čo pôsobí lepšie, ako keby bolo uvedené COP 3,5 v režime A2/W35 alebo len 2,9 pri A2/W55.

Presnejší ukazovateľ je sezónny vykurovací súčiniteľ SCOP zohľadňuje aj geografickú polohu a priemerné hodnoty teplôt v danom regióne v priebehu celého roka. Ide teda o objektívnu hodnotu efektivity zariadenia v reálnej prevádzke.

Pri porovnávaní sa nespoliehajte ani na údaj o nominálnom výkone TČ. Zariadenie, ktoré má uvedený nominálny výkon 10 kW, môže mať pri reálnej prevádzke menší tepelný výkon ako zariadenie s údajom 7 kW. Stačí, ak prvý výrobca určil hodnotu výkonu pri +15 °C vstupného primárneho média a druhý výrobca pri teplote +2 °C

 

Výkon

Z uvedeného tiež vyplýva, že najdôležitejším faktorom pri porovnávaní TČ od rôznych výrobcov je výkon. S poddimenzovaným čerpadlom dom nevykúrite. Výkon (teda teplo, ktoré čerpadlo vyrobí a dodá) je tiež udávaný v závislosti na tepote vzduchu (Air – A) a teplote výstupnej vody (Water – W).
Príklad: výkon 9 kW / A7 / W35 znamená že TČ dodá 9 kW tepla pri teplote vonkajšieho vzduchu 7°C a teplote výstupnej vody 35°C . Pri rastúcej teplote výstupnej vody a klesajúcej teplote ovzdušia klesá výkon a teda aj koeficient účinnosti.
Samozrejme treba brať do úvahy aj tepelnú stratu domu. Každý dom by mal mať takzvaný energetický štítok,  dnes nazývaný Energetický certifikát. Ten určuje aj to aká je tepelná strata domu. Ak je napr. 5kW tak TČ s výkonom 5 kW samozrejme nestačí.
 

Bivalentný bod

 

Ďalší dôležitý údaj pri výbere čerpadla ja tzv. bivalentný bod. Po slovensky je to údaj pri akej teplote už potrebuje TČ „prikurovať“ elektrinou zo siete a teda bude drahšia prevádzka. V našich zemepisných šírkach je väčšina čerpadiel s bivalentným bodom -5°C , ale sú aj také, ktoré majú -7°C až -10°C. No a sú aj také, ktoré majú 0°C – tie sú lacnejšie, ale už od 0°C bude ich prevádzka o dosť drahšia.

 

 

 

 

Sledujte tri najdôležitejšie čísla

Výsledkom tejto našej krátkej exkurzie je poznanie, že množstvo parametrov, ktoré vstupujú do hry pri porovnávaní, ale hlavne výbere TČ nás odkazuje na pomoc odborníka. Ale i tak je dobré vedieť aspoň základné veci, ktoré treba mať na pamäti pri výbere nielen čerpadla, ale i dodávateľa. Napr. neznalosť základných pojmov je varovný prst, či je dodávateľ na dostatočnej odbornej úrovni a či jeho výber a pomoc bude taká, akú očakávame. Výsledok totiž zistíme až po montáži a prvom roku prevádzky.

Ale aspoň tieto čísla vám niečo napovedia:

1. Výkon TČ s ohľadom na tepelnú stratu domu, okolitú teplotu a požadovanú teplotu výstupnej vody
2. Účinnosť čerpadla - COP, teda pomer medzi dodaným teplom a spotrebovanou elektrickou energiou (pri mojich klimatických podmienkach a type kúrenia – teda potrebnou teplotou výstupnej vody pre môj typ kúrenia)
3. Bivaletný bod – teplota pri ktorej TČ začína prikurovať elektrinou

 

 

 

 

 

Vhodné použitie TČ vzduch-voda

Tento typ tepelného čerpadla je vhodný ako pre novostavby, tak i staršie domy, ktoré prešli rekonštrukciou a znížili svoje tepelné straty. Rovnako je vhodné pre firemné objekty, ale i bytové domy, kde sa umiestňuje na strechu niekoľko tepelných čerpadiel naraz. Výhodou oproti iným typom tepelných čerpadiel je rýchlosť realizácie, žiadne požiadavky na pozemok okolo domu. Niektoré typy je dokonca možné umiestniť vo väčších pivniciach (kotolniach) a využiť len na ohrev úžitkovej vody.
Tepelné čerpadlo v kombinácii s fotovoltaikou a solárnymi vodnými kolektormi vás môže spraviť takmer energetickým ostrovom, teda domom, ktorý dokáže vykurovať a zohrievať vodu takmer bez prísunu energie zvonku.

 

 

 

Výhody  TČ vzduch-voda

Dnes už primeraná obstarávacia cena

Tepelné čerpadlo je možné využiť ako zdroj v systéme stropného chladenia, ktorý nahradzuje klimatizáciu

Možnosť prepojenia s rekuperáciou tepla a riadeným vetraním

Výborná účinnosť a nízke prevádzkové náklady.

Je to ekologický zdroj.

Pri svojej účinnosti výrazne prispeje k získaniu Energetického certifikátu A0 pre novostavbu i pri získaní prostriedkov z výziev EÚ Zelená domácnostiam a Obnov dom pre staršie stavby.

 

 

 

 

 

Nevýhody TČ vzduch-voda

Vyššia hlučnosť vonkajšej jednotky (dnešné čerpadlá sú však už neporovnateľne tichšie ako pred pár rokmi)


Pre niekoho stále vysoká obstarávacia cena

 

 

Máte otázky? Bolo to veľa informácií?

Nemajte strach, my vám poradíme vybrať najvhodnejšie čerpadlo

 

 

Zavolajte nám!

 

 

 

Ako funguje tepelné čerpadlo?

 

 

 

Zdroje tepla pre tepelné čerpadlo

 

 

 

 

 

 

Najčastejšie zapojenia tepelného čerpadla v rodinnom dome