Cenová ponuka

Typy a princípy tepelných čerpadiel

Pre prvé zoznámenie si prejdite náš rýchlokurz princípu a typov tepelných čepadiel.
S výberom správneho a ekonomicky výhodného tepelného čerpadla vám potom radi pomôžeme.

 

 

Ako funguje tepelné čerpadlo?

Tepelné čerpadlo prečerpáva tepelnú energiu z okolitého prostredia do vykurovacieho systému. Aby to mohlo fungovať potrebujeme chladiarenský okruh, ktorého hlavnou súčasťou je kompresor. Celé fungovanie tepelného čerpadla môžeme zhrnúť takto:
Výparník odoberá tepelnú energiu z okolitého prostredia, zároveň chladiace médium vo výparníku prechádza z kvapalného do plynného skupenstva, kompresor nasaje plynné chladivo a stlačí ho, nárastom tlaku dochádza k nárastu teploty plynného chladiva, tepelná energia sa následne v kondenzátore odovzdáva do vykurovacieho systému, ďalej expanzný ventil vstrekuje chladivo na výparník chladivo je prudko ochladené a stráca tlak, následným dodaním energie z okolitého prostredia na výparník sa celý proces opakuje.

 

 

 

 

 

 

 

A zjednodušene pre nás laikov ?

Tepelné čerpadlo pracuje v princípe opačne, ako vaša chladnička. Tá vytvára zimu, ktorú privádza dnu a vzniknuté teplo odvádza von (vzadu za chladničkou je horúca mriežka, skúst :-) ).
Tepelné čerpadlo naopak teplo z vonkajšieho prostredia  odoberá a odovzdáva ho do vykurovacieho systému.
Tepelné čerpadlo je poháňané elektromotorom.
Zdrojom tepla môže byť preň vzduch z okolia, hadica v zemi, teda vlastne zem, alebo podzemná i nadzemná voda.
Elektromotor čerpadla má príkon (spotrebuje elektrinu) len zhruba 30% z energie, ktorú ako teplo vydá. Preto je to taký úžasný zdroj a preto sa na ňom dá veľa ušetriť.

 

 

 

 

 

Ako funguje tepelné čerpadlo?

 

 

 

Zdroje tepla pre tepelné čerpadlo

 

 

 

 

 

 

 

Máte otázky?

 

Zavolajte nám!

 

 

 

 

 

Tepelné čerpadlo vzduch - voda
(zdrojom energie je vzduch)

 

 

 

  • Montáž čerpadla nie je obmedzená veľkosťou pozemku, zdroj vzduchu je prakticky všade.
  • Inštalácia je jednoduchá, rýchla, investičné náklady sú nízke. S dotáciou, ktorú vám vieme vybaviť, sa vstupný náklad za čerpadlo ešte zníži.
  • V porovnaní s plynovým alebo s elektrickým kúrením má kúrenie tepelným čerpadlom nízke prevádzkové náklady a je bezúdržbové.

 

 

Detaily

Toto tepelné čerpadlo je výhodné pre každú domácnosť – vzduch zohriaty slnkom je totiž dostupný všade. Aj počas zimy dokáže toto čerpadlo odobrať z vonkajšieho vzduchu dostatok energie na vykurovanie miestností a ohrev vody. Výhodou je najmä inštalácia, pri ktorej nie je potrebné robiť rozsiahle zemné práce ako napríklad vŕtanie studne.

 

 

 

 

 

Typy čerpadiel fungujúcich na vzduch

 

 

 

 

 

Vzduch/voda - vonkajší vzduch

Tepelné čerpadlo odoberá energiu z vonkajšieho vzduchu a získaným teplom vykuruje a ohrieva vodu. V letnom období je možné využiť čerpadlo na chladenie. Vonkajšia jednotka je mierne hlučnejšia v porovnaní s inými čerpadlami.

 

My v Instaleme vám poradíme, ako a kam ju vhodne umiestniť.

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzduch/vzduch

Tepelné čerpadlo odoberie teplo z vonkajšieho vzduchu a ohrieva vzduch vnútri budovy. Čerpadlo je zvyčajne vybavené aj funkciou chladenia. Odporúča sa inštalovať ho v menších bytových jednotkách a nie je možné ním ohrievať teplú vodu.

 

My v Instaleme vám poradíme prídavný zdroj energie, ktorý vám teplú vodu zabezpečí.

 

 

 

 

 

Vzduch/voda - vetrací vzduch

Tepelné čerpadlo odoberá teplo z odpadového, vetracieho vzduchu. Vzniknutým teplom ohrieva čerstvý vzduch, vykuruje a ohrieva vodu. Dá sa využiť aj ako rekuperačná jednotka. Je tu možnosť využívať odber tepla zo zeme, pretože do zemného kolektora ukladá čerpadlo nadbytočné teplo v čase, kedy nie je treba kúriť naplno. Odporúča sa pre nízkoenergetické a pasívne domy.

 

My v Instaleme vám poradíme, či je tento typ vhodný aj pre váš dom.

 

 

 

 

 

 

 

Tepelné čerpadlo voda-voda
(zdrojom energie je voda)

 

 

  • Tepelné čerpadlo, ktorého zdrojom energie je voda, má dostatok vstupnej energie a najvyšší tepelný potenciál spomedzi všetkých čerpadiel. Pracuje spoľahlivo a nepotrebuje ďalší, prídavný alebo dodatočný zdroj.

  • Pomôžeme vám vybaviť dotáciu od štátu, aby vás nákup čerpadla vyšiel lacnejšie.

  • V porovnaní s plynovým alebo s elektrickým kúrením má kúrenie tepelným čerpadlom nízke prevádzkové náklady a kúrenie je bezúdržbové.

 

 

Detaily

Podzemná voda je výborným zásobníkom tepla. Dokonca aj počas dlhších zimných dní si vie uchovať konštantnú teplotu a dokáže byť pre tepelné čerpadlo vhodným zdrojom energie. Ak majú zákazníci možnosť využitia podzemnej vody – čiže majú saciu studňu alebo vsakovaciu studňu, prípadne si ich vedia zriadiť, potom je pre nich tento typ čerpadla výhodný.

 

 

 

 

 

Typy čerpadiel fungujúcich na vodu

 

 

 

 

 

 

Voda/voda zo studne

Tepelné čerpadlo si vodu zo studne načerpá do výmenníka a po ochladení vráti späť do zeme. Tento spôsob sa využíva vtedy, keď má majiteľ nehnuteľnosti dostatok spodnej vody. Hoci treba myslieť na investičný náklad spojený s vrtom a s budovaním studne, treba si uvedomiť, že spodná voda ako zdroj energie nebude majiteľovi čerpadla účtovaná, zdražená alebo spoplatnená.

 

Všetky otázky ohľadom tohto čerpadla vám radi zodpovieme a poradíme vám.

 

 

 

 

 

Zem/voda - vodná plocha

V prípade, že bývate pri vodnej ploche (napríklad pri rybníku) a máte možno získať povolenie na budovanie kolektora pre získavanie tepla, stali ste sa vhodným kandidátom na tento typ čerpadla. Takéto riešenie vykurovania je bezhlučné, má nízke prevádzkové náklady a najlacnejší zdroj energie.

 

Poradíme vám s celou technickou realizáciou, stačí sa na nás obrátiť.

 

 

 

 

 

 

 

Tepelné čerpadlo zem-voda
(zdrojom energie je zem)

 

 

  • Tento typ čerpadla má nižšiu spotrebu elektrickej energie ako čerpadlá odoberajúce teplo zo vzduchu. Zem ako zdroj energie je dostupná v podstate pri každom rodinnom dome. Podľa veľkosti pozemku pomôžeme majiteľovi s rozhodovaním sa, ktorý systém potrubia zvoliť.

  • Čerpadlo ponúka stabilné a výkonné vykurovanie aj v zimnom období. Je bezhlučné, zvládne ohrev vody a v lete je možné využiť ho aj na chladenie vzduchu.
  • V porovnaní s plynovým alebo s elektrickým kúrením má kúrenie tepelným čerpadlom nízke prevádzkové náklady a kúrenie je bezúdržbové. Navyše vám pomôžeme s vybavením dotácie, aby ste pri kúpe čerpadla ušetrili.

 

 

Detaily

V našich geografických podmienkach je zem aj počas zimného obdobia dostatočne teplá na prevádzkovanie tepelného čerpadla. Tieto čerpadlá prijímajú teplo z pôdy vďaka podzemnému potrubiu, cez ktoré preteká ekologická zmes soľanky. Tá v zime nezamŕza. Systém potrubí na zber energie sa buď zapustí do vrtu, alebo sa položí horizontálne.

 

 

 

 

 

Typy čerpadiel, kde je zdrojom energie zem

 

 

 

 

 

 

Zem/voda – vrt

Vo vrte je zapustená sonda, v ktorej je nemrznúca zmes. Teplo sa berie práve z tohto vrtu. Hoci treba rátať s investičným nákladom na vybudovanie vrtu, kúrenie týmto spôsobom vám vstupné náklady určite vráti. Výhodou vrtov je fakt, že si môže tepelné čerpadlo zriadiť aj taká domácnosť, ktorá nemá veľký pozemok, respektíve býva v radovej zástavbe. Pri premyslenej realizácii kúrenia je možné vrt umiestniť aj pod základovú dosku (samozrejme, vrt je nutné spraviť ešte pred výstavbou dosky).

 

Poradíme vám ako, ak máte o takýto typ čerpadla záujem.

 

 

 

 

 

Zem/voda – plocha

Tepelné čerpadlo si berie teplo z plochy záhrady alebo pozemku, pod ktorého povrchom sú uložené hadice (potrubie) naplnené nemrznúcou zmesou. Je to ideálne riešenie pre pozemky, ktoré majú rozlohu 200 až 400 m2. Jediné, na čo treba myslieť vopred, je rozmiestnenie dodatočných stavieb na pozemku, napríklad bazény alebo prístrešky. Pri budovaní kolektorov sa potom vieme všetkému vyhnúť a správne si to aj naplánovať.

 

Nebojte sa, ohľadom všetkých technických informácií vám radi poradíme!

 

 

 

 

 

 

 

Bolo to veľa informácií, však?

Nemajte strach, my vám poradíme vybrať najvhodnejšie čerpadlo

 

 

Zavolajte nám!

 

 

 

 

 

Najčastejšie zapojenia tepelného čerpadla v rodinnom dome