Cenová ponuka

Liaty polystyrén ThermoWhite

Špičková technológia zateplenia komplikovanej podlahy bez tepelných a hlukových mostov

 

 

 

 

Liaty polystyrén ThermoWhite® konečne aj u nás - prostredníctvom našej firmy

Firma Instalem vám prináša technológiu zatepľovania, ktorá je na Slovensku ešte pomerne neznáma, hoci v západne Európe sa už stala bežnou záležitosťou.

Ide o certifikovaný a patentovaný systém ThermoWhite, ktorý výrazným spôsobom zlepšuje tepelno-izolačné a protihlukové vlastnosti podláh, stropov a stien.

Najvýraznejšie sa jeho výhody ukazujú pri zatepľovaní podlahy v ktorej sú rozvody kúrenia, elektriny, vody a kanalizácie a tiež kompletné podlahové kúrenie.

 

Tento systém sme zaviedli ako ďalší článok reťaze moderných technológií, ktoré vám dodávame pri podlahovom kúrení. Zvyšujeme úspory i komfort.

 

 

 

 

Čo je systém ThermoWhite®?

ThermoWhite je zatepľovacia technológia, ktorá nahrádza klasické polystyrénové dosky, minerálnu vlnu a iné plošné zatepľovacie systémy.

V princípe ide nahradenie dosiek „sypaným“ materiálom, zmesou, ktorá pozostáva z polystyrénových guličiek naplnených vzduchom a patentovaného pojiva na minerálnej báze. Táto zmes sa tlakovým pneumatickým hadicovým systémom fúka („vylieva“) na pripravené podklady. Keďže ide o sypanú zmes, dokonale vypĺňa komplikovaný systém hadíc, trubiek a káblov, ktorý často pokrýva celú podlahu. Kým pri doskových materiáloch sa nedá žiadnym rozumným spôsobom zabrániť medzerám v izolácii, naproti tomu ThermoWhite dokonale vyplní medzery a dostane sa doslova všade. Po zatvrdnutí zmesi vytvorí dokonale rovnú izolačnú vrstvu.

 

Revolučný systém vyplní všetky medzery a zlikviduje tepelné mosty a radikálne zvýši protihlukovú izoláciu podlahy.

 

 

 

 

Komplikovaná podlaha znamená pre klasické doskové zateplenie diery v izolácii, ktorým sa nedá vyhnúť.

 

ThermoWhite dokonale zaplní všetky medzery a zamedzí tvorbe tepelných mostov a zlepší protihlukovú izoláciu.

 

Dokonale vyplnený priestor a rovná plocha pripravená pre ďašie kvalitné komponenty podlahového kúrenia.

 

 

Na takto skvele zaizolovaný podklad položíme kvalitné podlahové kúrenie Top Heating.

 

Výsledok dotiahne špičková anhydritová podlaha s prestupom tepla až o 30 minút rýchlejším ako betónový poter.

 

Reťaz najkvalitnejších postupov pri podlahovom kúrení je týmto dotiahnutá do dokonalosti. 

 

 

 

 

Výhody zateplenia systémom ThermoWhite®

 

 • Okamžite.

Minimálna príprava pred aplikáciou

Podlahu stačí udržať čistú, nič viac nie je treba.

 • Rýchlosť.

Rýchlosť aplikácie (montáže)

Využitím profesionálnych strojov sa dá podlaha urobiť za 5 hodín, maximálne 1 pracovný deň. Rýchlosť pokládky je 6-8 m3 / hod.
Tvrdnutie zmesi trvá 2 dni, v prípade potreby pri použití prípravku ThermoWhite Speed-up, vytvrdne izolácia už za 12 hodín.

 • Kvalita.

Skvelé tepelno-izolačné vlastnosti

V porovnaní s doskovými materiálmi viac ako 20% nižšia tepelná prestupnosť. Tepelná vodivosť je na úrovni 0,044 W/mK.

 • Úplné ticho.

Veľké zníženie kročajového hluku

Pretože okolo inštalačných prvkov v podlahe sa nevytvárajú žiadne vzduchové dutiny, zvuk sa prenáša podstatne horšie. Inými slovami ThermoWhite je výborný zvukový izolant, oproti doskovým materiálom hluk zníži až o 32 dB. Už 3dB ľudské ucho vníma ako 50% zlepšenie (zníženie hluku). 32 dB je preto úplne zásadné zníženie hlučnosti, ktoré ľudské ucho môže vnímať ako úplné ticho.

 • Zaťaženie bez problémov.

Izoláciu môžete zaťažovať 20 kN / m2. To zodpovedá tvrdenému polystyrénu EPS 100S. Takže žiaden problém.

 • Ekológia.

Pri výrobe základného nosného materiálu sa využíva i odpadový polystyrén, rovnako sa dá zbytkový materiál opäť použiť pri výrobe. Jedná sa teda o 100% bezodpadovú technológiu, šetrnú k životnému prostrediu.

     

 

Prečo vám ponúkame ThermoWhite®?

Všetky skvelé vlastnosti tohto zatepľovacieho systému a bohaté pozitívne skúsenosti z dlhoročného používania vo vyspelých krajinách ho predurčujú ako materiál budúcnosti. Jeho najhlavnejšie výhody sú dokonalé vyplnenie zatepľovaných dutín a tým zlepšenie tepelno-izolačných vlastností podlahy, stropu a iných plôch a  značné zníženie hladiny prechádzajúceho hluku.
Zvýšené náklady na materiál samotný sú kompenzované znížením nákladov na prácnosť pokládky.
Tento systém má 20 ročnú tradíciu v Rakúsku, Nemecku, Belgicku, Holandsku – teda v krajinách, ktoré kladú veľký dôraz na ekológiu a energetickú úpornosť.

 


 

Nielen podlaha

- rýchla a kvalitná izolácia bazénov a víriviek

Jeden systém - veľa možností použitia.

 

 

Vynikajúce vlastnosti systému ThermoWhite samozrejme možno využiť nielen v podlahách, ale i pri laždom zatepľovaní, ktoré prináša tvarovú komplikáciu. Jedná sa o výkopy v ktorých vedú inštalácie - typickým príkladom sú vonkajšie bazény a vírivky.

 

 

 

 

 

So systémom ThermoWhite je možné kvalitne zatepliť každú plochu, ktorá má byť nielen tepelne izolovaná, ale aj odhlučnená, najmä má mať malú kročajovú prestupnosť hluku - terasa, plochá pochôdzia strecha, klenba pivnice a podobne. Platí to, čo pri podlahách - je jedno aké inštalácie sú uložené pod izoláciou.

 

 

 

Nielen podlaha

- terasy a ploché strechy, pivnice a garáže, podkrovia i šikmé plochy

Jeden systém - veľa možností použitia.

 

 

 

 

Nielen podlaha

- izolácia stropu s možnosťou dodatočného pochôdzieho podkrovia

Pokiaľ nie ste definitívne rozhodnutí, či v budúcnosti chcete podstrešné priestory používať ako skladové priestory, alebo jednoduchú odpočívareň, či ateliér, alebo oddychový priestor, ThermoWhite vám svojou protihlukovou izoláciou a vysokou záťažovou schopnosťou vytvára priestor na odloženie rozhodnutia a zároveň vám nezatvára dvere pred budúcou zmenou. Na rozdiel od klasického zateplenia krovu, ako je napríklad minerálna vlna.

 

Jeden systém - veľa možností použitia.

 

 

 

 

 

   

Spôsoby použitia

 1. ŠIKMÉ STRECHY A PODKROVIA
 2. PODLAHY
 3. KLENBY
 4. ROVNÉ STRECHY A TERASY
 5. PIVNICE A GARÁŽE
 6. BAZÉNY

 

Jeden systém - veľa možností použitia.

 

Hlavné vlastnosti systému ThermoWhite®

 1. Tepelná vodivosť až 0,0444 W/mK (o viac ako 20% priaznivejšie ako PE dosky)
 2. Zníženie kročajového hluku až o 32dB
 3. Zaťaženie až 20 kN/m2
 4. Cena s ohľadom na dodavateľské riešenie a úspory na kúrení / chladení
 5. Produkt so značkou CE
 6. 100% bez HBCD (neobsahuje spomaľovač horenia HBCD)
 7. Absolútne pozitívna ekologická bilancia
 

 

 

 

Technické údaje
popis parametre WD 70 R/N WD 100 R WD 130 R
Menovitá hodnota tepelnej vodivosti λ10 vlhkosť, 90/90 0,0444 W/mK 0,0464 W/mK 0,0550 W/mK
Sypná hustota suchej malty EPS LD 70 kg/m³ 82 kg/m³ 120 kg/m³
Objemová hmotnosť čerstvej malty FMD 100 kg/m³ 130 kg/m³ 160 kg/m³
Suchá objemová hmotnosť DMD 90 kg/m³ 110 kg/m³ 145 kg/m³
Správanie pri dotvarovaní 10 rokov pri tlaku 10 kPa CC ≤ 1,2% ≤ 1,3% ≤ 1,2%
Tlakové napätie pri 10% stlačení CS (10)70 70kPa 70kPa 80kPa
Stabilita rozmerov pri namáhaní tlakom a teplotou DLT (1)5 ≤ 3% ≤ 3% ≤ 3%
Odpor voči difúzi vodných pár pri 3 cm µ*d = ≤ 6 m µ*d = ≤ 6 m µ*d = ≤ 6 m
Klasifikácia horľavosti podľa EUROTRIEDY   E E E
Frakcia EPS prísad   50% 0-8 R/50% 2-8 N 0-8 R 0-8 R
Nasiakavosť pri krátkodobom čiastočnom ponorení   ≤ 2,0 kg/m² ≤ 2,0 kg/m² ≤ 2,0 kg/m²
Spotreba vody pri aplikácii na 1m³   36 litrov 40 litrov 45 litrov
Minimálna hrúbka vrstvy   35 mm 35 mm 25 mm
Zaťaženie pri vrstve 10 cm   16 kN/m² 10 kN/m² 19 kN/m²
Stlačiteľnosť pri zaťažení (rozdiel mezi dL a dF) pri 5 kPa (500 kg/m²) 0,5 mm 0,5 mm 0,3 mm

Doba spracovania (20°C /60 % vlhkosť)

  cca. 40 min. cca. 40 min. cca. 40 min.
Teplota spracovateľnosti min/max   +5° / +35°C +5° / +35°C +5° / +35°C
Doba po ktorej je aplikovaná vrstva pochôdzna   24 hodín* 2 dni* 2 dni*
Pri vstavanej hrúbke do 200 mm (23°C /50 % vlhkosť)   cca. 2 dni** cca. 5 dní** cca. 2 dni**
Obsah vyrovnávacej vlhkosti v náväznosti na (ÖNORM) EN 12429   5,5 M% 5,5 M% 5,5 M%

Zníženie kročajového hluku (podľa EN ISO 717-2)

  25 dB 25 dB 25 dB
Certifikácia   CE ETA-17/0407 CE ETA-12/0428 CE ETA-17/0408
Technický list   TL WD-70-R/N TL WD-100-R TL WD-130-R
Popis produktu  

Na mineráloch založená
tepelná a zvuková izolácia
pre bežný a vyšší stupeň
zaťaženia s vylepšenými
izolačnými vlastnosťami.
Jedná se o rozšírenie
výrobku WD 100 R
s čerstvo napeneným
EPS granulátom.

Na mineráloch založená
tepelná a zvuková
izolácia
(hluk prenášaný
konštrukciou)
pre bežné
zaťaženie.
Na mineráloch
založená tepelná
a zvuková
izolácia
pre vyšší stupeň zaťaženia.

 

 

 

Sme stále na čele technologického pokroku

My vo firme Instalem sa snažíme neustále používať najmodernejšie technológie v oblasti energií s obrovským dôrazom na obnoviteľné zdroje energie a maximálnu úsporu energií. Snažíme sa ponúkať technológie s čo najmenšou ekologickou záťažou – či už pri ich výrobe, alebo aplikácii na stavbe.

Planétu máme len jednu a my sa snažíme o čo najšetrnejší prístup k jej zdrojom.

Túto technológiu prinášame všetkým našim klientom. Zrýchli naše dodávky a skvalitní naše produkty a služby.

 

 

ThermoWhite® od nás
je aj pre montážne a stavebné firmy
i súkromných stavebníkov!

Ponúkame firmám i súkromným stavebníkom aplikáciu ThermoWhite subdodávateľským spôsobom.
Zavolajte / napíšte nám a dajte si urobiť kalkuláciu na mieru. 
Stavebným a inštalačným firmám ponúkame zvýhodnené ceny.

 

 

 

Mám záujem o cenovú ponuku